Navigazione veloce

Benvenuti in macedone

DOBRE DOJDOFTE VO NASITE UCILISTA

 

 • Gradinka “B.Munari”- Via Ivancich – Chirignago
 • Gradinka “S.Zavrel”- Via Perlan – Chirignago
 • Osnovno uciliste “C. Colombo” – Via Bosso – Chirignago
 • Osnovno uciliste “I. Povoledo” – Via Asseggiano –  Asseggiano
 • Osnovno uciliste “S. Barbara”- Via Perlan – Chirignago
 • Sredno uciliste 1 stepen “P. Calamandrei”- Via dell’Edera-Chirignago

Ce vi dademe nekolku informacii za ucilistata vo naseto podracje site ovie ucilista spajgaat vo podracnoto uciliste”C.Colombo”.

Zapisetegi vasite deca vednas iako ucebnata godina e zapocnata i znaite site deca imaat pravo da odaat na uciliste iako nese vo red so prestojniot  standard (internacionalnata convencia ONU za pravata na decata, Art.28 e DPR 394/99).   

 

1) KOLKU GODINI SODRZI ITALIANSKOTO UCILISTE?

Asilo nido
detska gradinka

za deca do 3 godini ne zadolzitelna

Scuola dell’Infanzia
gradinka

za deca od 3 do 6 godini  ne zadolzitelna

Scuola Primaria
osnovno uciliste

za deca od 6 do 11 godini  zadolzitelno

Scuola Secondaria di 1° grado
sredno uciliste 1stepen

od 11 do 14 godini zadolzitelno

Scuola Secondaria di 2° grado

   

1 Del na skoluvane trae 8 godini

 • 5 godini osnovno uciliste
 • 3 godini sredno uciliste od 1 stepen

 

Osnovnoto uciliste e besolatno so zapisuvaneto

ucebnicite gi dava opstinata na ziveejne; familiite treba kupat tetratki moliv penkalo boici  itn.

Srednoto uciliste ne e besplatno familiite go plajkaat zapisuvaneto i ucebnicite treba da kupat tetratki molif penkalo boici itn.

Pobarajte na profesorite spisok za knigite i potrebniot matrial za sredno uciliste

Detskata gradinka e besplatna familiite go plajkaat dnevniot bon za rucek.  

 

2) KOI DOKUMENTI SE KORISTAT ZA DA SE ZAPISAT DECATA ZA NA UCILISTE?

Za da se zapisit deteto na uciliste roditelot treba da go potpolni dokumentot dostaven od sekretarkata. So koi se dokazuva datumot na rajgajne na ucenikot i site drugi barani informacii. Se potsetuva deka za pominuvajne vo sredno uciliste od 1 stepen treba da ima zavrseno osnovno uciliste.

Vo momentot za zapisuvajne se potpolnuvaat i modelite za:

 • izborot za vremeto na uciliste(samo osnovno uciliste)
 • predavane na verskata nastava
 • Zapisuvane za rucek samo za onie koi izbirat vreme ot 40 sati (samo gradinka i osnovno uciliste).

Ve potsetuvame zapisuvaneto moze da bide izvrseno preku internet vo periodot janoar febroar ili kaj sekretarkata na ucilisteto.

 

3) UCILISNO VREME 

Gradinka

Ucilisteto zapocnuva vo 8.00 i zavrsuva vo 16.00 casot ot ponedalnik do petok za 40 sati nedelno.

roditelite mozat da izberat 3 vremina za izles od uciliste na decata.

 • 12.00-12.15 pret rucek
 • 13,15-13.30 posle rucek
 • 15.40-16.00 na kraj na aktivnostite

Osnovno uciliste

Roditelite imat dve moznosti za izbor na skolskoto vreme

 • polno vreme 
  40 sati nedelno od ponedalnik do petok od 8.15 do 16.15 so rucek.
 • normalno  vreme 
  32 sati nedelno ponedalnik ftornik i cetvortok ot 8.15 do 16.15 sreda i petok od 8.15 do 12.15

Sredno uciliste ot 1 stepen

vremeto e 30 sati nedelno ot ponedalnik do sobota od 8.00 do 13.00 ili ot ponedalnik do petok ot 8,00 do 14.00

Mnogu e vazno da se bide precizni .

Prasajte vednas za vremeto na klasot na vaseto dete.

 

4) KAKO SE ZAPISUVAT DECATA ZA JADEJNE?

Vo osnovno uciliste sedeli jadejn.

Rpditelite plajkat za rucegot cena predvidena od opstinata Venezia. Mozno e da barate specialna dieta za zdrasveni motivi (lekarsko uverenie i kompleten spisok ot hranata sto nemoze da se jade) ili religiozni motivi (spisok na jadejna sto nemoza da se jadat) za zapisuvajne za jadejne vo uciliste treba dase potpolni folmularot dodelen ot sekretarkata.

Vo gradinka jadejneto vo uciliste ima ista funcionirajne kako vo osnovnoto uciliste.

 

5) USLUGITE ZA PRET VREMENO VLEGUVAJNE VO UCILISTE 

Gradinka 

Gradinkata Zavrel vrsi vakva usluga vo ucilisteto S.Barbara.

Osnovno uciliste

E pretvidena vakva usluga so naplatuvane samo za prva godina S.Barbara. od 7:30 do zapocnuvaneto na predavajneto ot ponedalnik do petok.

Sredno uciliste 1 stepen 

Neje pretvidena vakva usluga.

 

6) PATOT UCILISTE-DOMA

Vo momentot na izlegivajne od uciliste roditelite trbat da gi cekat svoite deca na vlezot decata ot osnovno neimje dozvoleno da odat doma sami.

Ako roditelite nemozat da dojdat da gi zemat na izlezot treba da naznacat rodnina, soset roditel od drugo dete dago odnesat doma.

Za ova usluga treba da potpolnat dokument za ponomosvo.

 

7) PREDAVANJE NA KATOLICKA RELIGIA ILI IZBORNA ARTERNATIVA?

E predvideno predavanje religiozna nastava vo momentot na zapisuvajne roditelite treba da izberat dali ke prisustvuvat ili ne vo ta nastava.

Ako izberat da neprisustvuvat na religioznata nastava nivnite deca mozat da ucat ili drugi aktivnosti.

 

8) UCILISEN KALENDAR

Ucilisnata godina trae okolu 9 meseci zapocnuva na sreinata na septembar i zavrsuva sredinata na juni.

Ima dva dolgi periodi na odmor:

 • Bozik(priblizno od 23 decembar do 6 janoar)
 • Veligden (vo mart ili april 6 dena).

Drugi denovi na odmor se podeleni vo ucebnata godina zavisno ot ucilisniot kalendar vo regionot.

Ucilisteto ve informira na pocetokot na godinata za denovite koga ucilisteto e zatvoreno.

Site informaci relativni na skolskiot kalendar i za zatvorajneto na ucilisteto za praznicite se staveni na internet sranicata ot ucilisteto.

IZOSTANOCI

Sekojizostanok treba da bide potvrden od roditelite. Isto koga ucenikot vleguva vo uciliste pokasno ili izleguva poranotreba da dostavi opravduvajne ot licnata kniska na ucenikot potpisana ot riditelot izostanuvanje povejce ot 5 rabotni dena treba da dostavat lekarsko uverenie.

 

9) STO UCAT DECATA NA UCILISTE?

Vo gradinka decata ucat:

 • reguli
 • samostojnos
 • informaci za licnosta
 • pocit kon sebe i za drugite
 • sport

Vo osnovno uciliste decata ucat:

 • Italjanski jazik
 • Nauki
 • Istoria 
 • Geografia 
 • Angliski
 • Informatika
 • Likovno
 • Muzicko
 • Fizika
 • Kulturno ponasajne

Sredno ucilista ot 1 stepen:

 • Italjanski
 • Angliski
 • 2 Jazik (stranski)
 • Istoria
 • Geografia
 • Matematika
 • Nauki
 • OTP(tehnika)
 • Muzicko
 • Likovno
 • Sport 

 

10) KAKO SE OCENUVAT SKOLSKITE REZULTATI?

Gradinka

Nema otcenuvajne, ke bide dodelena lista ot nastavnicite za pominuvajneto od gradinka vo osnovno uciliste,  i  ja prikazuva spremnosta.

Osnovno uciliste

Sekoja ucebna godina e podelena na 2 dela (2 cetiri mesecia): ot septembar do janoar i ot febroar do juni. Vo janoar i vo juni nastavnicite pravat otcenuvajne na skolskite rezultati na ucenicite i spremat dokument (sveditelsvo) koe ce bide dodeleno na roditelite.

Sredno uciliste 1 stepen

Sekoja skolska godina e podelena na dva dela

 • 1 cetiri mestre od septembar do janoar
 • edno cetirmestrie od febroar do juni vo febroar i juni nastavnicite pravat otcenuvajne na skolskite rezultati na ucenicite i spremat dokument(sveditelsvo ) koe ce bide dodeleno na roditelite.

Vo sekoj periot se pravat ispituvajna vo klas ot koi se zema otcenuvajneto ot prviot i ftoriot periot.

 

11) SOSTANOCI POMEJGU RODITELITE I NASTAVNICITE

Nastavnicite povremrno gi vrsat sostanoci so roditelite zboruvat so nif za programata vo odelenieto za sovladuvejneto i problemite na ucenicite.

Ovie sostanoci se od golema vaznost zatoa sto ucilisteto i roditelite mozat da sorabotuvat za vospituvajneto na ucenicite i nivnoto vklopuvajne.

SOSTANOCI

Sekoj nastavnik gi izvestuva roditelite za denot i satot vo koi mozat da razgovarat za ucenikot.

Isto i roditelite mozat da barat razgovor so natavnicite.

Vo osnovnite ucilista i srednite ucilista ot 1 stepen se predvideni dva sostanoci za razgovori obicno vo decembar i april. 

Vo srednite ucilista ot 1 stepen  postoi  kordinator (izvestuvac) na klas.

Koi pravi spoi pomejgu roditelite i klasniot rakovoditel  (site profesori).                                                

 

12) DOKOLKU UCENIKOT NE ZBORUVA TALJANSKI.

Za da mu pomognat na vaseto dete da se vklopit vo klasot i za izucuvajne na nof jazik nastavnicite barat pomos ot jazicni posrednici na pocetokot ot godinata se organizira aktivnosti vo mali grupi za izucuvajne na italjanski jazil i sovladuvajne vo tekot na godinata.

 

13) KONTAKTI

 • Sekretarka (ulica) via bosso 28, Chirignago
 • tel. 041 913069
 • internet stranica: www.comprensivocolombo.gov.it
 • e-mail: veic847001@istruzione.it

Non è possibile inserire commenti.